Logo
Prihlaseni

Psychomotorický vývoj

Vývoj bábätka krok za krokom, významné medzníky. Možno sa vám to zdá málo viditeľné, ale tie pokroky sú neskutočne veľké.

 

Významné medzníky

Na predchádzajúcich stranách sme podrobnejšie opísali, ako sa bábätko postupne zdokonaľuje v pohybe a aké robí pokroky v správaní. Zároveň sa zdokonaľuje spôsob, akým ľúbi, pozoruje, rozumie, komunikuje, hrá sa. Všetky tieto zmeny navzájom súvisia, nie je možné oddeľovať psychologický a motorický vývin, a preto hovoríme o psychomotorike. Oba pojmy spolu súvisia a nemožno ich oddeľovať. Aké prekvapenia vám teda pripravuje vaše bábätko v jednotlivých mesiacoch?

1. mesiac

Vaše bábätko je maličké, ale keď ho držíte v náručí, hltá vás pohľadom, zaujíma sa o pestré predmety a pozorne načúva novým zvukom. To, čo sa naučí, nie je viditeľné, ale nech vás to nemýli: vaše bábätko v učení napreduje obrovskými krokmi.

2. mesiac

Koncom druhého mesiaca budete dojatá, keď na váš úsmev zareaguje úsmevom. Už dokáže vyjadrovať radosť a šťastie.

3. mesiac

Čoraz viac sa otvára vonkajšiemu svetu a zaujíma sa o všetko, čo ho obklopuje. So záujmom a potešením sleduje domáci život uložené v postieľke, či pri príprave jedla alebo kúpeli starších súrodencov... Všetko stojí za pozornosť!

4. mesiac

Miesto popri ostatných pocitoch, ktoré už dokáže vyjadriť, dostáva smiech. Bábätko začína dobre rozlišovať rôzne situácie, s ktorými sa stretáva, a dáva najavo, čo cíti: pobavenie, radosť, strach, hnev, zhnusenie...

5. mesiac

Hnev, podráždenie, nespokojnosť, spokojnosť, úsmev, nežnosť, bábätko vníma vo vašom hlase alebo vo vašom postoji rozdielny tón: tvári sa bezradne.

6. mesiac

Jasne prejavuje svoju vôľu a teraz už musíte použiť lesť, aby ste mu, napríklad, utreli ústa: Ak mu to nie je príjemné, bez váhania vám bude odtláčať ruku alebo otočí hlavu.

7. mesiac

Pripravuje sa dôležitá etapa! Teraz už rozlišuje cudzie a známe osoby (začne tým, že sa bude báť ľudí, ktorých nepozná). A keď mu sch váte hračku, bude ju už hľadať, hoci donedávna, keď sa mu niekto alebo niečo dostalo zo zorného poľa, akoby sa to stratilo a hneď na to zabudlo. Začína chápať, že ľudia a veci existujú aj vtedy, keď ich prestane vidieť. To ho pobáda hľadať ukrytú hračku, a to je hra, ktorá mu raz pomôže pochopiť, že ak ho ráno dáte do jaslí, večer poň zasa prídete.

8. mesiac

Cudzie tváre v ňom začali vyvolávať strach. Vzbudzujú v ňom totiž obavu, že mamička nie je prítomná. Keď odíde z miestnosti, obáva sa, že ju viac neuvidí. Všetky bábätká vo veku okolo ôsmich mesiacov tým prechádzajú. V tomto veku sa teda zavesí na matku a pri stretnutí s neznámymi odvracia tvár. Obvykle, ak bolo zahrnuté láskou v prvých mesiacoch života, túto etapu prekoná a vyjde z nej silnejšie a samostatnejšie. Ba dokonca mu robí samému radosť, keď sa schová za svoj podbradník, a potom sa znovu ukáže. Je to preň jeho spôsob, ako sa naučiť ovládať svoj strach.

9. mesiac

Už sa snaží zapáčiť úsmevmi, hrou, huncútstvami... Starší súrodenci žasnú a bavia sa na jeho grimasách. Ak však bude príliš pútať pozornosť na seba, môže to v nich vyvolať žiarlivosť.

10. mesiac

Požiadajte vaše dieťatko, aby ukázalo známy predmet (lyžičku, plienku, postieľku): vykoná to s radosťou a správne. Aj keď ešte nerozpráva, dokáže už dobre chápať oveľa viac vecí, ako si myslíte!

11. mesiac

Táto malá bytosť má geniálne črty! Aby dieťa dosiahlo, čo chce, preukazuje veľkú invenciu a využíva vzťahy medzi vecami: potiahne obrus, aby dočiahlo piškótu, pomocou paličky si priblíži hračku, ktorá je kdesi uprostred ohrádky.

12. mesiac

To je asi stred etapy napodobňovania. Dieťatko, najmä ak má starších súrodencov, sa usiluje napodobňovať všetko a všetkých. Prirodzene, chce samo jesť i piť z hrnčeka! Chce narásť, tak mu dajte šancu. Ak mu v tom budete brániť, hrozí, že stratí odvahu i záujem. Vaša podpora a povzbudzovanie sú preň mimoriadne významné. V každom prípade je dôležité, aby ste si pamätali, že malé dieťa sa nevyvíja rovnomerne: jeden mesiac budete prekvapená, aký úžasný pokrok zaznamenalo, ale nasledujúci mesiacbude stagnovať (alebo sa dokonca v niektorých prípadoch dokonca vráti naspäť). Podobne ako atlét: keď sa pred skokom rozbieha, najskôr trošku cúvne, aby sa dokázal na skok lepšie pripraviť. A na vaše dieťatko čaká ešte mnoho vecí, na ktorých objavenie sa musí pripraviť.