Logo
Prihlaseni

Vyšetrenia pred pôrodom

Každý mesiac sa opakuje rituál pravidelnej návštevy u vášho lekára. Od 8. mesiaca budú tieto návštevy častejšie.

 

 

Všetky povinné vyšetrenia sú hradené poisťovňou. Sú tam zahrnuté rôznorodé vyšetrenia, merania a rozbory. Cieľom je predovšetkým pozorne sledovať vaše zdravie a zdravie vášho dieťaťa, sledovať vývoj vášho tehotenstva a odhadnúť podmienky pôrodu pred nastávajúcim termínom pôrodu.

Dve rady:

1.    Nevynechajte žiadne vyšetrenie! Iba tak robíte maximum pre vaše dieťatko a pre seba!

2.    Neotáľajte a choďte k lekárovi čo najskôr! Oneskorená menštruácia alebo pozitívny test na graviditu? Navštívte rýchlo svojho lekára, lebo len tak sa s istotou dozviete, či ste skutočne tehotná. Včasné vyšetrenie vám umožní rýchlo prispôsobiť životosprávu novým potrebám a vykonať potrebné opatrenia pre dobrý vývoj vášho tehotenstva.

Prvé vyšetrenie pred pôrodom

Len čo sa potvrdí váš tehotenský test, vyhľadajte svojho lekára. Priebeh tehotenstva sa musí pravidelne kontrolovať. Pri prvom, veľmi dôležitom vyšetrení, vám lekár objasní, aké prehliadky vás počas tehotenstva čakajú: rytmus vyšetrení, predpísané vyšetrenia, metódy pôrodu... Je celkom normálne, že sa bude zaujímať o vašu osobnú a rodinnú anamnézu, teda bude sa podrobne pýtať na choroby vašich pokrvných príbuzných, na choroby, ktoré ste prekonali, na váš životný štýl, na vašu prácu, pracovisko atď. Poskytne vám potrebné rady, ak fajčíte, či vykonávate namáhavú prácu alebo dlho cestujete. Cieľom je, aby vás upokojil.

Je tento rozhovor nevyhnutný?

Áno, lebo tento rozhovor umožňuje:

• upokojiť vás

• včas odhaliť chorobu, ktorá sa môže rozvinúť, a začať jej liečbu

• zistiť, či vás neohrozuje nejaký rizikový faktor

• presnými lekárskymi vyšetreniami dať podnet na ďalšie potrebné vyšetrenia 

Každé vyšetrenie prebieha takto:

Kontrola hmotnosti, kontrola moču, kontrola krvného tlaku, počúvanie srdca, prípadne odber krvi a, samozrejme, gynekologické vyšetrenie (presné vyšetrenie stavu vašej maternice).