Logo
Prihlaseni

Zabezpečte budúcnosť svojho dieťaťa

 

Každá matka sa bojí o svoje dieťa a chce pre neho len to najlepšie. Je preto rozumné vybrať si detské poistenie, ktoré vám v prípade choroby vášho dieťaťa pokryje celú liečbu a v prípade trvalých následkov mu bude vyplácať dôchodok. Kvalitné poistenie by malo navyše umožniť poradiť sa o liečbe s viacerými lekármi nielen u nás ale aj z nemocníc v zahraničí. Poistenie detí má nielen zabezpečiť vašu ratolesť v prípade nepredvídaných udalostí ako je úraz alebo choroba, ale je aj zaujímavou formou zabezpečenia budúcnosti vašich detí, keďže dáva možnosť investovania do investičných fondov. O výhodách tohto produktu sa presvedčili už desaťtisíce Slovákov. Väčšina malých klientov je poistená už do prvého roka ich života. Najčastejšie uzatvárajú poistenie matky a otcovia, ako darček ho však často volia aj starí rodičia. Súčasťou detského poistenia je aj úrazové poistenie, ktorého výška sa nemení pokým dieťa nedosiahne vek 25 rokov a ani v prípade, ak sa dieťa začne profesionálne venovať športu.

Správne zvolený program v rámci poistenia dáva rodičom možnosť vybrať si širokú škálu poistení pre prípad úrazu, choroby, invalidity pre dieťa a rodiča. Napríklad poistenie kritických chorôb dieťaťa, ktoré má chrániť dieťa a pomôcť rodičom zabezpečiť dostatok nančných prostriedkov na liečbu, lieky či rehabilitácie v prípade choroby dieťaťa. Program ďalej ponúka poskytnutie druhého lekárskeho názoru, pri ktorom získa rodič overenie diagnózy dieťaťa v zdravotníckom zariadením v zahraničí. Užitočné je aj poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu na zdraví, majetku či ušlom zisku.

Detské poistenie myslí aj na ochranu rodičov. Jeho výhodou je možnosť poistenia dospelej osoby, a tým zabezpečenie dieťaťa v prípade straty či invalidity rodiča. Dieťaťu je v takomto prípade vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby alebo jednorazovo vyplatená dohodnutá suma. V prípade úmrtia dospelej osoby pri nešťastí, akým je dopravná nehoda, vyplatí poisťovňa poistenému dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy. V rámci programu si rodič ďalej môže zvoliť poistenie nezamestnanosti, ktoré mu pomôže udržať slušnú životnú úroveň v prípade straty práce vyplácaním mesačných dávok počas celého roka kedy je nezamestnaný alebo oslobodenie od platenia poistného v prípade, že dieťa utrpí vážny zdravotný hendikep, a to až do dovŕšenia 25 rokov. Rodič môže tiež uzav- rieť poistenie pracovného úrazu s následkom smrti, keď dieťaťu vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy. Vďaka možnostiam prispôsobenia je správne zvolené poistenie vhodné pre široké vrstvy obyvateľstva, ako pre mladé rodiny, tak aj pre náročnejších klientov. Môžu si vybrať skladbu produktu podľa vlastného želania tak, aby zabezpečili všetky svoje potreby Niektoré poisťovne majú pre všetkých malých klientov aj darček. Môže to byť napr. Baby karta, ktorá obsahuje poistenie liečebných nákladov v zahraničí a trvalých následkov úrazu pre dieťa až do veku 15 rokov.

Clanky

Odporúčané články

Preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky

O vaše dieťatko sa bude starať lekár, ktorého ste si vybrali. Bude ho pravidelne sledovať, aby ...

Ako zdravotne poistiť dieťatko

Ako zdravotne poistiť dieťatko

Do zdravotnej poisťovne ho treba prihlásiť do 60 dní od narodenia. ...

Všeobecné rady ako o seba dbať

Všeobecné rady ako o seba dbať

Vaše telo sa zmení, pretože necháva v sebe rásť iné telo a chráni ho. Pomôžte svojmu ...

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie

Ako si vybrať správnu zdravotnú poisťovňu? Zdravotné poistenie na Slovensku je povinné pre každého, čo ...